Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecgemer.sk spravuje Obec Gemer je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Gemer 

Adresa:
Obecný úrad Gemer 
Gemer 274
982 01 Gemer 

IČO: 00318680

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Región: Gemer
Počet obyvateľov: 902
Rozloha: 1 797 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1198

Všeobecné informácie: info@obecgemer.sk
Podateľňa: podatelna@obecgemer.sk
Starosta: Zoltán Jankóšik, e-mail: starosta@obecgemer.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecgemer.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 047 / 222 42 08
E-mail: ougemer@centrum.sk

Kompetencie:
Obec Gemer je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk