Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Heraldický register SR sa oboznámil so žiadosťou Obecného úradu Gemer a 10. januára 1994 navrhol schváliť erb obce v tejto podobe:

Erb obce Gemer

V červenom štíte zo zelenej pažite vyrastajúca zelená doľava prehnutá vetvička končistých listov nesúce na konci strieborný sklonený strapec hrozna. Erb v tejto podobe rešpektuje všetky, po stáročia zachované heraldické pravidlá erbovej tvorby. Je zapísaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou G-8/94.

Vlajka obce Gemer

Vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, červeného, zeleného, červeného a zeleného. Má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Už samotný erb Gemera jasne dáva najavo, že obyvatelia obce mali a dodnes majú veľmi blízko k vinohradníctvu, čo osobitne zachytávajú aj mnohé ďalšie historické písomné pramene.