ODVOZ ODPADU

 • BIO odpad
  nenaplánované
 • Nebezpečný, nemocničny odpad
  nenaplánované
 • Veľkoobjemový zber
  nenaplánované
 • Elektroodpad
  nenaplánované
GEMER Počasie

OBEC Gemer

Prvá písomná zmienka o sídle pochádza z roku 1198, avšak obec pod hradom, z ktorého za zachovali už len nepatrné zvyšky existovala už v 12. storočí. Ba nájdu sa i takí, ktorí predpokladajú jej vznik už v 11. storočí. V záznamoch neznámeho autora sa spomína pod názvom Gumur ako sídlo rytiera Gumura. Bola kráľovským majetkom.