Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 43)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
000/000 zriadenie účtu Odb.: Obec Gemer
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
0 €
2409271747 poistenie motorového vozidla Odb.: Obec Gemer
Dod.: Generali poisťovňa
0 €
00/000 zmena číslo účtu Odb.: Obec Gemer
Dod.: Autocentrum CYDA s.r.o.
0 €
68/010/23 municipálny úver Odb.: Obec Gemer
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
19 352 €
0/000 založenie účtu Odb.: Obec Gemer
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
0 €
11-14573 úrazové poistenie Odb.: Obec Gemer
Dod.: Union poisťova a.s.
90 €
2409246096 poistenie motorového vozidla Odb.: Obec Gemer
Dod.: Generali poisťovňa
31.20 €
01 predaj motorového vozidla Odb.: Csizmadia Ladislav
Dod.: Obec Gemer
2 550 €
1/2023 poskytnúť prijemcovi sponzorsky dar Odb.: Občianske združenie GHEMERUM
Dod.: Obec Gemer
150 €
000/00 Zriadenie vecného bremena nanehnuteľnosť Odb.: Obec Gemer
Dod.: Brezina Vojtech
0 €
00/00 zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Gemer
Dod.: Mold Trade MF, s.r.o.
0 €
15 22 02 komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Gemer
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
2023/09 poskytovanie finančného príspevku Odb.: Obec Gemer
Dod.: VSP - Sterdný Gemer
700 €
N20200127017 predlženie financovania TSP Odb.: Obec Gemer
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnnych vecí a rodiny SR
0 €
069/2023 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Gemer
Dod.: 1 východoslovenská OZV s.r.o.
0 €
15062023 Obstaranie motorového vozidla pre výkon TSP Odb.: Obec Gemer
Dod.: Autocentrum CYDA s.r.o.
19 352 €
00/0 prevádzkovanie kanalizácie a vodovodov Odb.: Obec Gemer
Dod.: PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
0 €
0/00 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Kristína Bódiová
Dod.: Obec Gemer
2 886 €
0/0 prenájom poľnohospodárskej pôdy Odb.: SINEKO-AGRO s.r.o.
Dod.: Obec Gemer
0 €
0 dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Odb.: Gergely Lóczy
Dod.: Obec Gemer
0 €
Generované portálom Uradne.sk