Zmenšiť textZväčšiť text

Šport

Aerobik

V našej obci Gemer, vznikol aerobik klub v roku 1996. Precvičuje ho Anna Drnajová, ktorú pre túto činnosť zacvičila cvičiteľka aerobiku Drahomíra Danišová z Tornale. 

Schádzame sa dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok o 19.00 hodine. 
Striedame hodiny step - aerobiku s hodinami aerobiku s prvkami Tae-bo. 
V lete k nám prichádzajú cvičiť ženy aj z okolitých dedín a z Tornale. 

Počet cvičeniek sa pohybuje od 10 do 15. Aby sme spropagovali našu činnosť, zúčastňujeme sa rôznych akcii. Napríklad Dní obce, aerobik maratónu v Tornali a niektoré aj v Rožňave a v Lučenci odkiaľ si priniesli nejedno ocenenie. 
Boli by sme radi, keby sa k nám pripojilo viac dievčat, žien a dvere máme otvorené aj pre chlapcov. 

Touto cestou by sme chceli poďakovať aj starostovi obce Gábor Zsírosovi, ktorý nás v našej činnosti podporuje. 
Všetkých ktorí majú chuť si dobre zacvičiť, pozývame srdečne k nám.

Futbal

Z dejín futbalu v Gemeri

V našej obci Gemer bol založený futbalový klub pod názvom FC Gemer v roku 1931 a farba dresov bola bielo-čierna. Zakladateľmi boli: Pál Gombos, István Gombos, Győző Majoros, János Márton, Andor Szőke, András Majoros, János Arkely, János Csala a Zoltán Ruszó. Po druhej svetovej vojne sa znovu založil futbalový klub a dostal názov SIKE. Kto sa na toto obdobie pamätá, tvrdí, že bol to zázrak, ako sa krásne spojili občania tejto obce! Ženy ušili nové dresy a občania sa zložili na kožené kopačky, ktoré boli ušité v Jelšave. 

Prvý povojnový futbalový zápas sa odohral 27. mája 1945 medzi mužstvami "starých" a "mladých" v obci. Prvý priateľský medzinárodný zápas sa uskutočnil dňa 29. júla 1945 proti mužstvu VTK Ózd z Maďarska, kde hostia vyhrali 0:5, napriek tomuto výsledku nálada bola veľmi dobrá a nikto ani len netušil, že to bol prvý povojnový medzinárodný zápas v Československu! V roku 1948 futbalový klub obce bol premenovaný na TJ Družstevník. V roku 1961 si občania obce svojpomocne postavili prezliekáreň a nad ňou tribúnu. Odvtedy bola prezliekáreň modernizovaná a tribúna zväčšená a pristavala sa aj budova pohostinstva. Obdobie 70-tich rokov v dejinách futbalového klubu Gemera sa považuje za "zlatý vek" v histórii klubu. 

V súčasnosti je futbalový klub pomenovaný ako TJ Obec Gemer a má okrem mužstva dospelých a dorastenecké mužstvo. Obe mužstvá súťažia v I. triede.

Šach

Prvá písomná zmienka v tlači o šachovom turnaji v obci Gemer je z 20. marca 1956, kde sa v novinách Československý šport písalo o miestnom turnaji v šachu, ktorý vyhral M. Gutta, ktorý všetkých 12 partií vyhral. 
O tohtoročnom šachovom turnaji píše - ZG - nasledovne: 

Bez jedného stovka súťažiacich na šachovom turnaji v Gemeri. 

Znovu sa ukázal výsledok dobrej organizovanosti. Za účasti deväťdesiatdeväť šachistov sa v Gemeri uskutočnil už štvrtý ročník šachového turnaja o pohár starostu obce Gemer. 
Už na začiatku bolo jasné, že oveľa viac účastníkov prišlo do kultúrneho domu obce Gemer, než ako bolo očakávaných. Na záver zápisu do súťaže ich bolo bez jedného stovka a súťaž sa povýšila na medzinárodnú nakoľko prišli na turnaj tridsiati šachisti z Maďarska. 
O desiatej hodine sa začal šachový turnaj. Po celodennom súťažení o sedemnástej hodine sa turnaj končil vyhlásením výsledkov. Tak ako aj vlani, ani teraz nedošlo k porušeniu pravidiel súťaže. 

V tomto roku Putovný pohár starostu obce Gemer si odnášal Gyula Mészáros so získanými ôsmimi bodmi. Taktiež si našlo majiteľov dvadsať cien, ktoré organizátori za pomoci Tibora Gergelya zabezpečili. Tu by sme sa chceli zvlášť poďakovať tým osobám, podnikateľom a organizáciám, ktorí poskytli podporu pri zorganizovaní tejto nevšednej akcie. 

Avšak žiadny zo súťažiacich nešiel domov naprázdno zo šachového turnaja, nakoľko starosta obce Gemer Gábor Zsíros každému šachistovi podaroval malé prekvapenie. Je potrebné na tomto mieste poznamenať, že z domácich šachistov bol najstarším účastníkom st.István Kiss – sedemdesiattri ročný, ktorý získal tri body a najmladšia účastníčka bola Viktória Gergely – deväť ročná, ktorá získala dva a pól bodu na šachovom turnaji. 

Obec Gemer týmto šachovým turnajom spravil ďalší krok k opätovnému získaniu svojej niekdajšej slávy. 
Vďaka všetkým, tým občanom, ktorí svojou obetavou prácou prispeli k vysokej úrovni tohto šachového turnaja v jednej maličkej obci s 800 obyvateľmi. 

Zoznam galérií